Milpa

Menü

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite
Gündüz Kösemen Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Salih Ertör Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Salih Ertör Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Gündüz Kösemen Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Volkan Çiçek Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Gündüz Kösemen Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Salih Ertör Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Toksoy Üye