Milpa

Menü

Ortaklık Yapısı

Pay Sahipleri Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 171.161.612,44 82,29
Aydın Doğan 322.833,96 0,16
Işıl Sema Doğan 2.907,87 0,00
İmre Barmanbek 2.947,04 0,00
Halka Açık 36.509.698,69 17,55
Toplam 208.000.000 100
Milpa Ortaklık Yapısı